Homepage SR Boeken Museum Reeuwijk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Reeuwijk   (in veld: Ondertrefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 86   (uit: 913)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Recordnummer

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Recordnummer: 1470   (; Boek)
Oude geslacht Van Foreest, 1250-1570
Geografie -- Reeuwijk           (1950)    [Foreest, H.A. van]
Geschiedenis van het geslacht van Foreest
Van Gorcum;  
 

2. Recordnummer: 1473   (; Brochure)
Gemeente Reeuwijk
Geografie -- Reeuwijk           (1956)   
Toelichting op de uitvoering van het plan het wegennet in het plassengebied te verbeteren
Gemeente Reeuwijk;  
 

3. Recordnummer: 1474   (; Boek)
Reeuwijk in oude ansichten, waarin enkele afbeeldingen van Sluipwijk
Geografie -- Reeuwijk           (1973)    [Bulk, J.G.]
'Serie foto''s (veelal ansichtkaarten) van dorpsgezichten, met een verklarend onderschrift.'
Europese bibliotheek;  
 

4. Recordnummer: 1475   (; Boek)
Reeuwijk in oude ansichten, waarin enkele afbeeldingen van Sluipwijk
Geografie -- Reeuwijk           (1977)    [Bulk, J.G.]
'Serie foto''s (veelal ansichtkaarten) van dorpsgezichten, met een verklarend onderschrift. Herdruk.'
Europese bibliotheek;  
 

5. Recordnummer: 1476   (; Boek)
'Reeuwijkse land - de landschapsgeschiedenis van een ''merkwaardig'' gebied'
Geografie -- Reeuwijk           (2007)    [Visser, J. Sophie]
Geschiedenis van het ontstaan van het Reeuwijkse land, de veranderingen in het landschap en de bewoning door de eeuwen heen.
Walburgpers;  
 

6. Recordnummer: 1478   (; Boek)
25 jaar CVC Reeuwijk
Geografie -- Reeuwijk           (1993`)    [Goedhart, Hans]
Jubileumboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Christelijke Voetbalclub Reeuwijk
Stichting Jubileum CVC;  
 

7. Recordnummer: 1479   (; Boek)
Reeuwijk in het verleden
Geografie -- Reeuwijk           (1977)    [Tol, S.C.J. van]
Beknopte beschrijving van de ontwikkeling van de gemeente Reeuwijk : van het rustige, arme veengebied tot het bruisende recreatiegebied van heden. Per dorpsdeel worden historische bijzonderheden verteld.
eigen uitgave;  
 

8. Recordnummer: 1480   (; Boek)
Pieter Warmenhoven - V.D.M. der Gereformeerde Kerken in Nederland
Geografie -- Reeuwijk           (2005)    [Warmenhoven, Margriet]
Biografie van ds. Warmenhoven, die predikant was in Reeuwijk van 1930 tot 1947. Heruitgave met uitbreidingen
eigen uitgave;  
 

9. Recordnummer: 1481   (; Boek)
Project Comité kindervoeding en kinderuitzending van Drente van gezamenlijke initiatiefnemers uit Reeuwijk, begin 1945
Geografie -- Reeuwijk           (2005)    [Warmenhoven, M.]
Begin 1945 zijn 45 kinderen per boot uit Reeuwijk naar Friesland gereisd omdat er thuis geen voedsel meer was. Dit verslag bevat de notulen van het Comité Kindervoeding, de Financiële verantwoording en het Dagboek van dominee P. Warmenhoven, bijgehouden tijdens de (scheeps)reis van Reeuwijk via Amsterdam, IJsselmeer naar Zwartsluis, Nieuweroord, Hoogeveen etc. met de kinderen en terug zonder de kinderen, maar met etenswaren.
eigen uitgave;  
 

10. Recordnummer: 1482   (; Boek)
Droogmaking der Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen - feiten en beschouwingen
Geografie -- Reeuwijk           (± 1930)    [Tol, S.C.J. van]
Verslag van de werkcommissie, die was ingesteld om de plannen van de droogmaking van de plassen te verdedigen
Werkcommissie inzake de Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen;  
 

11. Recordnummer: 1483   (; Brochure)
Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen
Geografie -- Reeuwijk           (1985)    [Scheygrond, A.]
Ongewijzigde herdruk van de in 1933 verschenen 3e druk. De eerste druk werd in 1930 uitgegeven, de 3e druk is enigszins herzien en aangepast. Beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van de Reeuwijkse plassen tot heden.
Repro-Holland;  
 

12. Recordnummer: 1484   (; Brochure)
Mens en natuur in het Reeuwijkse Plassengebied
Geografie -- Reeuwijk           (1987)    [Gemeren, John van]
Beschrijving van het ontstaan van het veenplassengebied tussen Rijn en IJssel, de turfwinning en de droogmakerijen. Nadrukkelijk wordt ook ingegaan op de veranderde visie op de veenplassen in de 20ste eeuw, toen toerisme en natuurbeheer grote aandacht kregen.
eigen uitgave;  
 

13. Recordnummer: 1485   (; Boek)
Feiten omtrent de droogmaking der Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen
Geografie -- Reeuwijk           (1930)    [Smit, Chr.P.G.J.]
Argumentatie van het Comité tot behoud van de Reeuwijksche en Sluipwijksche plassen in de discussie over het droogmaking van de plassen
A. Brinkman;  
 

14. Recordnummer: 1699   (; Boek)
Gemeente Reeuwijk - sociaal geographiese analyse van een gemeente in het Zuid-Hollandse weidegebied
Geografie -- Reeuwijk           (1932)    [Vooys, A.C. de]
Sociaal-geografische beschrijving van de gemeente Reeuwijk
'Oosthoek''s Uitgevers-Mij';  
 

15. Recordnummer: 1700   (; Scriptie)
Over het verleden en heden van de Reeuwijkse plassen
Geografie -- Reeuwijk              [Vliet, Claudia van]
Beknopte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de Reeuwijkse plassen
eigen uitgave;  
 

16. Recordnummer: 1701   (; Brochure)
R.K.Parochie "De Verlosser" 25 jaar - een jonge parochie met een rijk verleden.
Geografie -- Reeuwijk           (1995)    [Veen, C.J. van]
Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de parochie
eigen uitgave;  
 

17. Recordnummer: 1702   (; Scriptie)
Reeuwijk - sociografische scriptie
Geografie -- Reeuwijk           (1971)    [Verkerk, J.N.]
Beknopte weergave van socio-geografische gegevens van de gemeente Reeuwijk
eigen uitgave;  
 

18. Recordnummer: 1703   (; Scriptie)
Reeuwijk - een studie van het fysieke milieu
Geografie -- Reeuwijk           (1976)    [Michel, B.]
Studie naar de ontwikkeling van de zichtbare en materile leefomgeving in de gemeente Reeuwijk
eigen uitgave;  
 

19. Recordnummer: 1704   (; Boek)
Inventarisatie van de belangrijkste ruimtelijke karakteristieken - Gemeente Reeuwijk, kernen Reeuwijk-Dorp, Driebruggen, Waarder
Geografie -- Reeuwijk           (1991)    [Cornips, C.M.]
Onderzoek naar de ruimtelijke karakteristieken in de dorpskernen in de gemeente Reeuwijk. Daarnaast een inventarisatie van panden die bijzondere aandacht en bescherming verdienen. In dit deel de kernen Reeuwijk-Dorp, Driebruggen en Waarder
Vereniging Dorp, Stad en Land;  
 

20. Recordnummer: 1705   (; Boek)
Inventarisatie van de belangrijkste ruimtelijke karakteristieken - Gemeente Reeuwijk, kernen Reeuwijk-Brug, Sluipwijk
Geografie -- Reeuwijk           (1991)    [Cornips, C.M.]
Onderzoek naar de ruimtelijke karakteristieken in de dorpskernen in de gemeente Reeuwijk. Daarnaast een inventarisatie van panden die bijzondere aandacht en bescherming verdienen. In dit deel de kernen Reeuwijk-Brug en Sluipwijk.
Vereniging Dorp, Stad en Land;  
 

21. Recordnummer: 1706   (; Brochure)
Keure en ordonnantie - zoo op het begraven der dooden, luyden van de klokken, gebruyk der doodkleeden, en zitplaatsen in de kerk der dorpen en heerlykheyd van Reeuwijk en Randenburg, geleegen in den lande van Voshol
Geografie -- Reeuwijk           (1767)    [Thol, Pieter van]
Overdruk - Voorschriften betreffende begraven in Reeuwijk en Randenburg
eigen uitgave;  
 

22. Recordnummer: 1707   (; Boek)
Parochie van de H.H. Petrus en Paulus te Reeuwijk
Geografie -- Reeuwijk           (1990)    [Veen, C.J. van]
Beschrijvin van het ontstaan en geschiedenis van de Reeuwijkse parochie v anaf de 13e eeuw, met het accent op de laatste 100 jaar, ter gelegenheid van het jubileum van de parochiekerk.
Parochiebestuur;  
 

23. Recordnummer: 1708   (; Boek)
Reeuwijk - 2. planten
Geografie -- Reeuwijk           (± 1980)    [Straver, W.]
Lesboek voor basisschoolleerlingen met een beschrijving van de vele soorten planten die in Reeuwijk te vinden zijn
eigen uitgave;  
 

24. Recordnummer: 1709   (; Boek)
Reeuwijk - 1. het ontstaan
Geografie -- Reeuwijk           (± 1980)    [Straver, W.]
Lesboek voor basisschoolleerlingen over de geschiedenis van Reeuwijk
eigen uitgave;  
 

25. Recordnummer: 1711   (; Rapport)
Herstelplan Reeuwijkse Plassengebied
Geografie -- Reeuwijk           (ca 1995)   
Beleidsplan Natuur en landschap met betrekking tot de Reeuwijkse Plassen
Gemeente Reeuwijk;  
 

26. Recordnummer: 1712   (; Brochure)
Gids voor Reeuwijk
Geografie -- Reeuwijk           (1935)   
Promotiegids voor Reeuwijk
VVV Reeuwijk;  
 

27. Recordnummer: 1713   (; Brochure)
Natuurvriendelijke oevers in de Reeuwijkse Plassen
Geografie -- Reeuwijk           (1996)    [Vloedgraven, Otto]
Handvat voor het maken, verbeteren en/of behouden van natuurvriendelijke oevers in het plassengebied van Reeuwijk
Werkgroep Natuurvriendelijke oevers Reeuwijkse Plassen;  
 

28. Recordnummer: 1714   (; Rapport)
Eindrapport
Geografie -- Reeuwijk           (1996)   
In overleg met alle belangstellenden zijn door de werkgroep voorstellen geformuleerd om, met behoud van de mogelijkheden die er zijn, het Reeuwijkse plassengebied weer de waarden te geven die het verdient
Werkgroep Toekomst Reeuwijkse Plassengebied;  
 

29. Recordnummer: 1715   (; Boek)
Reeuwijkse Plassen natuur-lijk - cursusboek particulier landschapsbeheer Reeuwijkse Plassengebied
Geografie -- Reeuwijk           (1996)    [Steenland, H.W.I.]
Over het beheer van natuur en landschap, beheer van evers, beschoeiingen, beheer van flora en fauna, bestemmingsplannen, regelgeving en subsidies. Gebaseerd op de cursus Reeuwijk natuur-lijk, die aan genteresseerde particulieren is gegeven.
Werkgroep Landschap Reeuwijkse Plassengebied;  
 

30. Recordnummer: 1716   (; Brochure)
Riet - 12 jaar Stichting Adoptie Rietkragen
Geografie -- Reeuwijk           (2005)    [Vink, Frans]
'Informatie over ''pluimen'' die door de Stichting in haar 12-jarige bestaan uitgereikt werden aan personen en/of instanties die een positieve bijdrage levert aan milieuelementen die waardevol zijn.'
Stichting Adoptie Rietkragen;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 augustus 2023