Homepage SR Boeken Museum Reeuwijk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Gouda   (in veld: Ondertrefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 57   (uit: 913)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Recordnummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Recordnummer: 1216   (; Boek)
Ken uw buren van A tot Z
Geografie -- Gouda           (1972)    [Zonruiter. P. Joh.]
Impressies van een amateur-journalist en een kunstschilder van Gouda en haar buurgemeenten
Repro-Holland;  
 

2. Recordnummer: 1270   (; Brochure)
Graf van de gehangene - fantastische vertelling
Geografie -- Gouda           (1997)    [Knoops, Leo]
Fantasy-verhaal dat zich afspeelt in het Gouda van de 17e eeuw
eigen uitgave;  
 

3. Recordnummer: 1365   (; Boek)
Kadastrale atlas Zuid-Holland 1832 - deel 16 Gouda
Geografie -- Gouda           (2002)    [Habermehl, N.D.B.]
In het kader van de uitgave van kadastrale atlassen van alle gemeenten in Zuid-Holland naar de toestand van het kadaster in 1832, is dit de uitgave voor de gemeente Gouda. Met een inleiding op de voorgeschiedenis van het kadaster en een uitleg van de vele lijsten en tabellen die zijn bijgevoegd
Stichting Rijnlandse Historien;  
 

4. Recordnummer: 1366   (; Boek)
Gouda toen en nu - oud en modern Gouda in woord en beeld
Geografie -- Gouda           (1992)    [Jong, Theo de]
'Aan de hand van vergelijkende foto''s van veel plekken in Gouda wordt een beeld geschetst van de geschiedenis van de stad'
Repro-Holland;  
 

5. Recordnummer: 1367   (; Brochure)
Nieuwe haven, van kade tot promenade
Geografie -- Gouda           (1996)    [Homan, Marijke]
Naar aanleiding van de reconstructie van de Nieuwehaven in 1995-1996 is dit beknopte overzicht uitgegeven over de geschiedenis van deze Goudse straat
Afdeling Wegen;  
 

6. Recordnummer: 1368   (; Boek)
Wonen op het veen - archeologisch en ecologisch onderzoek van een twaalfde eeuwse boerderij in de Oostpolder te Gouda
Geografie -- Gouda           (1999)    [Kok, R.S.]
Archeologisch onderzoek in de Oostpolder, uitgevoerd voordat dit gebied bouwrijp werd gemaakt voor industriegebied
Gemeente Gouda;  
 

7. Recordnummer: 1369   (; Boek)
Gilden in Gouda
Geografie -- Gouda           (1996)    [Goudriaan, Kees]
Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in Museum Het Catharina Gasthuis in 1996-1997, met bijdragen over het ontstaan en belang van de gilden in Gouda
Stedelijke Musea;  
 

8. Recordnummer: 1370   (; Boek)
Geheim van Bloemendaal
Geografie -- Gouda           (1997)    [Akkerman, Chris]
Onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van Bloemendaal, waar in het verre verleden een nederzetting zou hebben gelegen, die een rol gespeeld zou hebben bij de stadgeschiedenis van Gouda.
Stichting Spoor;  
 

9. Recordnummer: 1371   (; Tijdschrift)
Gouda - (congres-)nummer
Geografie -- Gouda           (1931)   
Overdruk van een uitgave ter gelegenheid van de Algemeene Vergadering der A.N.V.V. te Gouda in juni 1931. Met veel advertenties en enkele bijdragen over bedrijvigheid in Gouda en natuur in Reeuwijk
Strengholt;  
 

10. Recordnummer: 1372   (; Boek)
Gouda in oude ansichten
Geografie -- Gouda           (1976)    [Veerman, W.]
De geschiedenis van Gouda in woord en beeld
Europese bibliotheek;  
 

11. Recordnummer: 1374   (; Boek)
Gouda - het museum
Geografie -- Gouda           (1975)    [Schouten, J.]
Beschrijving van de indeling van het museum.
Stichting Beeldende Vorming;  
 

12. Recordnummer: 1375   (; Boek)
Gouda - de St. Jan
Geografie -- Gouda           (1975)    [Schouten, J.]
Informatie over de St. Janskerk en de Goudse glazen
Stichting Beeldende Vorming;  
 

13. Recordnummer: 1376   (; Brochure)
Gouda - de stad
Geografie -- Gouda           (1975)    [Schouten, J.]
'Behorend bij ''Gouda, een monument vol monumenten''. Beschrijving van de belangrijkste gebouwen van de stad'
Stichting Beeldende Vorming;  
 

14. Recordnummer: 1377   (; Boek)
Gouda - een monument vol monumenten
Geografie -- Gouda           (1975)    [Schouten, Jan]
Deze publicatie vormt de begeleiding bij het door de Stichting Beeldende Vorming voor het jaar 1975 georganiseerde project, gericht op leerlingen van het voortgezet onderwijs. Hierbij horen drie deeluitgeven (25.03, 25.04 en 25.05)
Stichting Beeldende Vorming;  
 

15. Recordnummer: 1379   (; Boek)
Gouda, veranderd gezicht, 1900-1981
Geografie -- Gouda           (1982)    [Dijk, Annie van]
'Wandeling door Gouda aan de hand van oude foto''s'
Technipress;  
 

16. Recordnummer: 1381   (; Boek)
Gouda in bedrijf
Geografie -- Gouda           (1987)    [Bakker, Berthold]
Verkorte uitgave van een scriptie restauratie bouwkunde over de stedebouwkundige ontwikkeling die ertoe leidde dat Gouda centrum van bedrijvigheid werd. Beschrijving van een aantal typische Goudse bedrijfstakken en de gevolgen van het stadsvernieuwingsbeleid.
Repro-Holland;  
 

17. Recordnummer: 1382   (; Brochure)
Gouda - het Tolhuis en zijn omgeving
Geografie -- Gouda           (1992)    [Habermehl, N.B.D.]
De geschiedenis van het tolhuis, dat bij de sluis aan het eind van de Haven staat.
Stichting Open Monumentendag Gouda;  
 

18. Recordnummer: 1383   (; Brochure)
Gouda in touw - bedrijvigheid door de eeuwen heen
Geografie -- Gouda           (1996)    [Sprokholt, Henkjan]
Beknopte beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van (industriële) activiteiten in Gouda, en de nog zichtbare herinneringen daaraan.
Stichting Open Monumentendag Gouda;  
 

19. Recordnummer: 1384   (; Brochure)
Gouda in volle vaart - verkeer en vervoer door de eeuwen heen
Geografie -- Gouda           (1995)    [Sprokholt, Henkjan]
Beknopte verhandeling over de geschiedenis van verschillende middelen van vervoer rond Gouda en de betekenis ervan voor de ontwikkeling van de stad
Stichting Open Monumentendag Gouda;  
 

20. Recordnummer: 1385   (; Brochure)
Steengoed ! - historische bouwmaterialen in Gouda
Geografie -- Gouda           (1998)    [Dolder-de Wit, Henny van]
Beknopte inleiding op het gebruik van verschillende bouwmaterialen bij de bouw van de stad en de opvallende plaatsen waar deze nog te herkennen zijn.
Stichting Open Monumentendag Gouda;  
 

21. Recordnummer: 1386   (; Brochure)
Gouda graaft - een wandeling langs archeologische en bouwhistorische vindplaatsen
Geografie -- Gouda           (1994)    [Berg, Bianca van den]
Rondleiding door Gouda langs historisch belangrijke plaatsen
Stichting Open Monumentendag Gouda;  
 

22. Recordnummer: 1387   (; Brochure)
Gouda en haar markten - handel en wandel in Gouda
Geografie -- Gouda           (1993)    [Berg, Bianca van den]

Stichting Open Monumentendag Gouda;  
 

23. Recordnummer: 1388   (; Boek)
In de stad van die Goude
Geografie -- Gouda           (1992)    [Habermehl, N.D.B.]
Bundel historische bijdragen over ontstaan en ontwikkeling van de stad Gouda, uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Oudheidkundige Kring "Die Goude" op 7 oktober 1992
Eburon;  
 

24. Recordnummer: 1389   (; Boek)
Achter de Vismarkt; de geschiedenis van het waterschap
Geografie -- Gouda           (± 1990)    [Starreveld, Jacqueline]
Aan de hand van de ontwikkeling van de activiteiten in de straat Achter de Vismarkt wordt de geschiedenis van ontstaan en groei van Gouda belicht.
Oudheidkundige Kring "Die Goude";  
 

25. Recordnummer: 1390   (; Boek)
Gouda in de Tweede Wereldoorlog
Geografie -- Gouda           (1995)    [Dam, M.J. van]
In nauwe samenwerking met het Zuidhollands Verzetsmuseum wordt de gebeurtenissen in Gouda tijdens de Tweede Wereldoorlog uitvoerig beschreven
Eburon;  
 

26. Recordnummer: 1391   (; Boek)
Gouda vroeger en nu
Geografie -- Gouda           (1969)    [Schouten, J.]
Beknopte historische schets over het reilen en zeilen van de Gouda door de eeuwen heen.
Fibula-Van Dishoeck;  
 

27. Recordnummer: 1392   (; Boek)
Gisteren was ik jong - familiekroniek van Wilhelmina Baas
Geografie -- Gouda           (1983)    [Davis, Barbara]
Verhaal over de jeugd van de moeder van de schrijfster, rond 1900 in Gouda
Drukkerij Huijbregts;  
 

28. Recordnummer: 1394   (; Boek)
Gouda rond de eeuwwisseling
Geografie -- Gouda           (1967)    [Geselschap, J.E.J.]
'Fotoboek met foto''s van rond 1900'
Elmar;  
 

29. Recordnummer: 1395   (; Boek)
In en om de Sint-Jan - bijdragen tot de Goudse kerkgeschiedenis
Geografie -- Gouda           (1989)    [Abels, P.H.A.M.]
Bundel kerkhistorische bijdragen, uitgegeven in samenwerking met de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis ter gelegeneheid van de Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis in 1989
Eburon;  
 

30. Recordnummer: 1396   (; Boek)
Sint-Janskerk te Gouda - mensen en monumenten in een oude stadskerk
Geografie -- Gouda           (± 1993)    [Dolder-de Wit, Henny van]
Uitgebreide beschrijving van het interieur van de St. Jan en overzichten van bij de St. Jan betrokken mensen
Fonds Goudse Glazen;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 5 december 2020